เคการช่างรอกไฟฟ้าจำหน่าย ติดตั้ง เครนโรงงาน รอกไฟฟ้ามือสองญี่ปุ่น ลิฟท์บรรทุก ราคาถูก

บริษัท เค การช่าง เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม อุปกรณ์ทุ่นแรงจากญี่ปุ่น คือ รอกไฟฟ้า รอกไฟฟ้ามือสอง เครนโรงงาน เครนมือสอง ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์บรรทุก อะไหล่ รอกไฟฟ้าเครน hoist crane parts ลิฟท์ รวมถึงบริการทางด้านต่าง ๆ ทั้งตรวจเช็ค ซ่อม และติดตั้ง รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า รับบริการนอก สถานที่ โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่าทำงานกว่า 10 ปี ด้านรอกไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น

รอกไฟฟ้ามือสองญี่ปุ่น เครนโรงงาน

  • จำหน่ายเครนโรงงาน crane รอกไฟฟ้ามือสอง ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์บรรทุก มอเตอร์ AC-DC เก่า-ใหม่จากญี่ปุ่นราคาถูก พร้อมอะไหล่รอก เครน ลิฟท์ ไว้บริการ
  • บริการตรวจเช็ค รอกไฟฟ้าญี่ปุ่น เครนโรงงาน เครนไฟฟ้า crane ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์ส่งของ นอกสถานที่
  • บริการซ่อมเครนโรงงาน รอกไฟฟ้าญี่ปุ่น ลิฟท์บรรทุกลิฟท์ส่งของ รอกไฟฟ้า โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
  • รับประกันการใช้งาน รอกไฟฟ้าญี่ปุ่น เครนโรงงาน ลิฟท์บรรทุก 1 ปีเต็ม

รอกเครน ลิฟท์บรรทุก

We became an independent crane manufacturer to provide a fast, individual response to standard and custom job requirements. We works closer to their customers a focus lacking to larger, consolidated companies. Local manufacture delivers outstanding pricing to a rapidly growing list of satisfied customers. We Service is always keep in mind to serve customer that to improve the efficiency of customer’s cranes. We believe our reliable & safety concerned maintenanceservice or other service work will maintain the customer’s facility in sufficient condition, and we have received good reputation from our customers.

รอกเครนไฟฟ้า